Glasnegatieven digitaliseren

Glasnegatieven digitaliseren

Opdracht FormulierAanmelden

Glasnegatieven digitaliseren

Glasnegatieven kunnen heel erg divers van grootte zijn. In de begin, voordat er standaardformaten werden geproduceerd, sneed een fotograaf zijn eigen glasplaten. De afmetingen kunnen variëren van 45 x 60 mm tot 300 x 400 mm. De glasnegatieven digitaliseren we d.m.v. professionele flatbed scanners en de software van Silverfast. We kunnen tot maximaal A3 scannen. Voordat de glasnegatieven worden gedigitaliseerd worden de platen door ons waar mogelijk en nodig gereinigd. De prijs van het digitaliseren is per negatief. We voorzien de mapjes waarin u de negatieven heeft opgeborgen van een sticker met naam en een volgnummer zodat u deze later weer eenvoudig kan terugvinden op bijvoorbeeld de usb-stick in genummerde mappen. In deze mappen zit een folder onbewerkt en een folder bewerkt

Wat verstaan we bij Scanpaleis onder bewerkt en onbewerkt?

Alle beelden worden door ons rechtgezet, waar nodig worden de beelden gespiegeld en lelijke witte en zwarte randjes worden verwijderd. Deze beelden worden opgeslagen in een map onbewerkt. Hierna worden alle beelden zoveel als mogelijk op kleur en licht gecorrigeerd en opgeslagen in de map bewerkt.

Het proces van glasnegatieven digitaliseren

Voor het scannen van dia’s en negatieven maken wij gebruik van professionele apparatuur en software. Door de combinatie van de hard- en software scannen we met stof-, kras-, kleur- en belichtingscorrectie. Hoe beter het aangeleverde materiaal de afgelopen jaren is bewaard hoe mooier het uiteindelijke resultaat is. Kleuren dia’s en negatieven zijn veel beter te corrigeren met stof- en krascorrectie dan zwart-wit dia’s en negatieven. Dit is helaas een gegeven waar we niets aan kunnen veranderen.

Bestandsformaat

Standaard slaan wij de ingescande bestanden op als JPEG. Het is eventueel ook mogelijk om voor het TIFF formaat te kiezen. Beide bestanden hebben hun voor en nadelen. JPEG is een gecomprimeerd bestand waardoor kleiner en eenvoudiger te gebruiken voor bijvoorbeeld het bekijken op een computer of tv-scherm, een website of te versturen via internet. Maar door dit comprimeren ontstaat er enig verlies van kwaliteit. TIFF bestanden zijn ongecomprimeerd maar daardoor veel groter dan JPEG bestanden. Uw beelden als TIFF inscannen is duurder dan JPEG omdat het scannen meer tijd kost.

Hoe weet ik welke kwaliteit ik moet kiezen?

Uw keuze hangt af van hetgeen u met de gedigitaliseerde beelden zou willen doen.
De volgende voorbeelden kunnen u hierbij helpen:

 •   300 dpi, geschikt voor een fotoboek en standaard computer of tv scherm
 •   600 dpi, geschikt voor HD-TV
 • 1200 dpi, geschikt voor projectie met Beamer

De meeste klanten van Scanpaleis maken de keuze voor 600 dpi. Bent u niet zeker over de kwaliteit die u nodig heeft laat dan door Scanpaleis een aantal van uw negatieven en/of dia’s inscannen op de verschillende kwaliteiten. Deze service is geheel gratis! Standaard digitaliseren we naar 600 dpi indien u op het opdrachtformulier geen keuze maakt.  

Kleinbeeld dia's & negatieven
Aantal beelden1200 dpi2400 dpi3600 dpi
1 - 500€0,39€0,59€0,89
501 - 1000€0,36€0,56€0,86
1001 - 2500€0,33€0,53€0,83
meer dan 2500€0,30€0,50€0,80

Middenformaat en Instamatic-126 dia's & negatieven
Aantal beelden1200 dpi2400 dpi3600 dpi
1 - 500€0,69€0,89€1,19
501 - 1000€0,66€0,86€1,16
1001 - 2500€0,63€0,83€1,13
meer dan 2500€0,60€0,80€1,10

Glasnegatieven, vlakfilm & geraamde middenformaat dia's (6x6)
Aantal300 dpi600 dpi1200 dpi
1 - 250€2,50€3,00€3,50
251 - 500€2,25€2,75€3,25
meer dan 500€2,00€2,50€3,00

Algemeen: dia’s en negatieven

Voor het digitaliseren van dia’s en negatieven maken wij onderscheid in drie categorieën:

 1. (half)kleinbeeldformaat, pocketformaat en APS
 2. Middenformaat 4 x 4 cm, 6 x 4,5 cm, 6 x 6 cm, 6 x 7 cm, 6 x 8 cm en 6 x 9 cm & Instamatic-126
 3. Glasnegatieven (klein en groot), vlakfilm & geraamde middenformaat dia’s (6×6)

Let op: Kleinbeeld dia’s niet uitramen! Wij scannen de dia’s in de raampjes!

 • Kleinbeeld dia’s tussen glas: het inscannen van dia’s tussen glas is duurder dan normale kleinbeeld dia’s. Dia’s tussen glas moeten wij apart reinigen en inscannen. De extra prijs per dia is €0,20. 
 • Bij het digitaliseren van dia’s en negatieven heeft u altijd een basisprijs van €10,-.
 • Voor los aangeleverde dia’s die wij in sledes moeten plaatsen en/of moeten spiegelen berekenen wij €5,00 per slede tot 50 stuks.
 • Afhankelijk van de hoeveelheid data schrijven wij uw bestanden weg naar een USB-stick of een hard-disk van Scanpaleis waarvoor wij kosten in rekening brengen.
 • De vermelde prijzen zijn per dia of negatief.
 • Indien de negatieven of dia’s nog op een rolletje zitten i.p.v. als stroken in mapjes berekenen wij €5,- extra per rolletje om deze te splitsen.
 • Bij het inscannen van APS-rolletjes komt bovenop de prijs voor het inscannen van de beelden en de basisprijs een extra bedrag van €5,- per rolletje. Wij digitaliseren altijd alle beelden op een rolletje.
 • Voor het scannen naar TIFF formaat berekenen wij €0,20 extra per beeld.

 

Over het beeldformaat glasdia en glasnegatief

Fotografische platen werden gebruikt bij stilstaande fotografie en bestonden uit een glasplaat bedekt met een lichtgevoelige emulsie van zilverzouten.

Fotografische platen werden in het begin van de 20e eeuw niet meer gebruikt door amateurfotografen, toen ze overstapten op fotografische film, maar glasplaten werden tot de jaren zeventig door sommige fotografische bedrijven gebruikt en tot de jaren negentig voor astronomische onderzoeken voordat deze overgingen op digitale beeldverwerking .

Glasplaten waren veel beter dan film voor beeldvorming van onderzoekskwaliteit, omdat ze extreem stabiel waren en minder snel zouden buigen of vervormen, vooral in grootformaatframes voor breedveldbeeldvorming.

Glazen fotografische platen met behulp van het natte collionproces, dat in 1851 werd uitgevonden, vervingen het eerdere Daguerreotypieproces dat een gepolijste verzilverde plaat van tin of koper gebruikte. Het natte collionproces was onhandig en vereiste draagbare donkere kamers voor veldfotografie. Droge gelatineplaten werden voor het eerst uitgevonden in 1871 en in 1878 werd ontdekt dat het verwarmen van de platen ze beter bestand maakte tegen wrijving en de emulsie gevoeliger voor licht. Tijdens de jaren 1880 vervingen droge platen grotendeels natte collodiumplaten, hoewel natte collodiumplaten nog steeds voor een aantal speciale doeleinden werden gebruikt.

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor het gebruik van het natte-plaat-collodionproces voor fotografie toegenomen, evenals de beschikbaarheid van reproductieapparatuur en de benodigde chemicaliën voor het gebruik van het proces.

Digitaliseer je herinneringen voor minder! Bekijk onze lage tarieven nu.

Laat uw video-, film-, geluid- & beeldmateriaal digitaliseren door Scanpaleis!